Comunicació Corporativa

COMUNICACIO_COPORATIVA
Plans de
comunicació
empresa
 • Relacions amb els mitjans de comunicació
 • Redacció i distribució notes de premsa
 • Press Kit
 • Assessoria estratègica
 • Fotografia corporativa i Disseny Web
Estratègies de
comunicació empresa
 • Plans estratègics de comunicació i màrqueting
 • Calendari d'accions comunicatives
 • Newsletters
 • Clipping
 • Análisi de mercat i competència
Reputació corporativa i presència en línia
 • Vigilància de la reputació en línia
 • Community Manager
 • Continguts digital i blogs
 • Posicionament web - SEO
 • Publicitat digital - Ads